„Żołnierz września”

„ Żołnierz września”

Polski żołnierz czołga się w kierunku dwóch czołgów, które zagradzają drogę wiodącą do bramy twierdzy Modlin.  Przymocowuje na nich miny i pospiesznie wraca na swoje stanowisko bojowe…

Tym ujęciem  film się zaczyna…

Za ten wyczyn, żołnierz otrzyma Krzyż Walecznych.

Historię życia pana Ernesta Nizałowskiego przenika całe piękno i okropność XX wieku …

Jego ojciec jest jednym z pierwszych, który zbudował samolot, a pózniej jego syn, Ernest też zostaje pilotem.

Po wybuchu II Wojny Światowej, kiedy dużo Polaków znajduje schronienie na Węgrzech, Nizałowski wsiada do pociągu i w Polsce zgłasza się do Wojska Polskiego. Chce bronić swojej drugiej ojczyzny… Dostaje się do niewoli niemieckiej.  16 miesięcy spędza w obozie jenców w Marienburgu (Malborku). Ucieka i wraca do domu na Węgrzech.

Ojczyzna? Jego ojczyzną jest Polska,  której ziemię całuje kiedy przejeżdża granicę, ale ojczyzną jest takze ziemia węgierska „mateczna”…

Młodzieniec, świetnie władający kilkoma językami, dostaje się do grupy obozowej w Zugliget, która pod kierownictwem Józefa Antalla seniora, przewodniczącego Urzędu Spraw Uchodźców Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  pułkownika Zoltána Baló (pózniej generała), oraz przewodniczącego XXI-go wydziału Ministerstwa Spraw Wojskowych zajmowała się pomocą uchodźcom i pomaganiem im w przedostaniu się za granicę. W 1940 roku jako tłumacz eskortował uchodźców do Anglii. Od 1943 roku eskortował grupy 10-12 osobowe przez Jugosławię i Włochy do Lyon we Francji. Podczas tych ostatnich akcji zapoznał się z Henrykiem Sławikiem, prezesem Obywatelskiego Komitetu Polskiego.

Nasz bohater uniemożliwił wysadzenie w powietrze mostu kolejowego w Kőbánya (Budapeszt), później dostał się do niewoli rosyjskiej i został tłumaczem…

Po II. Wojnie Światowej rozpoczął służbę wojskową, potem policyjną. Jako tłumacz pracuje przy László Rajka do roku 1949, kiedy to - podczas wielu wytaczanych wtedy procesów - na podstawie zmyślonych zarzutów został skazany i kilka lat oczekiwał na egzekucję. Wyszedł na wolność na mocy amnestii w roku 1953.

Mając 94 lata jeszcze raz prowadzi samolot. Obecnie ma prawie 100 lat i nadal aktywnie bierze udział w pielęgnowaniu stosunków polsko-węgierskich.

Film opowiada o nim, o obliczalności i nieobliczalności losu jego życia, zilustrowanymi inscenizacjami przez co staje się łatwiejszy w odbiorze historii dla widza.

 

 

 

Szukamy partnerów do realizowania filmu pt.: „Żołnierz września”


Oferujemy:
      

·      Na początku lub końcu filmu: nazwa, logo, partnerów lub sponsorów (z informacją w jakim zakresie udzielono pomocy)

Np. tak: Prace operatora wspomagała sp. z o.o. Focus

             Partner: sp. z o.o. Focus

             sp. z o.o. Focus

(Wyświetlanie w kinie i telewizji i w innych miejscach alternatywnych – kluby filmowe, szkoły, festiwale)

·      W prezencie damy 30 szt. DVD z filmem i logo firmy na okładce i dysku

·      Umieszczenie logo i/lub linku firmy partnerskiej, sponsora na stronie internetowej filmu (szeptemberkatonaja.eu) i na stronie facebook ZajtiFilm

 

·      ZajtiFilm jest wiarygodną firmą, nie posiada długów, ani zaciągniętych pożyczek bankowych. Wystawiamy faktury.

·      Proponujemy przejrzysty proces finansowania produkcji filmowej: umożliwiamy pełny wgląd w proces produkcji (wraz z transakcjami bankowymi).

 


Jakiego wsparcia potrzebujemy:

·      zakwaterowania w miastach, gdzie będziemy nagrywać sceny filmy

·      paliwa/ pokrycia kosztów

·      wsparcia finansowego na niezbędne wydatki pokrywające jedynie koszty produkcji

 

 

 

Z poważaniem!

 

Ferenc Zajti

Balázs Zajti

Gábor Zajti

István M. Dabi


„Żołnierz września”- Ernest Niżałowski
Żołnierz września – opowiem wam historię niezwykłego człowieka…

Szeptember katonája

A film középpontjában a 99 éves Nizalowski Ernő pilóta által megélt, elbeszélt élettörténet áll. Az életút állomásai azonban gyakran elevenednek meg az eredeti helyszíneken.

Kapcsolat

Kapcsolatfelvétel az alábbi elérhetőségeken:

Tel: +36 70 614 7257 (Zajti Ferenc)
E-mail:ferenc@zajti.hu

This template downloaded form free website templates